Lördag 15 mars kl 14.00 årsmöte

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 13 mars. Fika. Välkomna!