Musikskola

Kulturverkets fina lilla musikskola som drevs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, stängdes under pandemin. Verksamheten har hållit på i många år men det var dags att avsluta arbetet. Den startades för att ge barn som stod i kö till Halmstads Kulturskola möjlighet att komma igång med högskoleutbildad instrumentallärare i väntan på ledig plats till den kommunala verksamheten. Köerna till Kulturskolan har kortats så att barnen inte behöver vänta lika längre och lärarna har fått tjänster på kulturskolor och även musikgymnasium i södra Halland med omnejd, så vårt initiativ behövs inte längre. 

Fördelen med vår musikskola är att vi kunde ge lärare en formellt korrekt inkomst för sin timlön, barnen tappade inte sugen vid lång väntan, fick adekvat skolning och lärare med utländsk utbildning kunde visa vad de kunde och sedermera få ett fast jobb med bättre arbetsförhållanden.

Man vet aldrig vad framtiden för med sig, men för närvarande ges ingen undervisning, inte eller till vuxna elever som vi också haft. Däremot kan vi tipsa intresserade till vem de kan vända sig för undervisning. 

Tack till Studieförbundet Vuxenskolan som skött marknadsföring och löneutbetalningar i alla år!