Söndag 16 november kl 16.00 Laude Illustre


”Laude Illustre”


Agnethe Christensen - sång, kantele, 
Gro Siri Johansen - sång, klocker, Elizabeth Gaver - fiddla, rebec, Björn Ross - bildBild, sång och musik från 12- och 1300-talen 

Laude Illustre är en visuell konsert där folkliga religiösa sånger - sk laude - från 12- och 13-talets Toscana iscensätts med rörliga bilder med motiv av danska kyrkomålningar från samma tid. 

De italienska sångerna kompletteras med instrumentala, improviserade stycken som hämtar motiv från laudasångerna samt form och struktur från den norska hardangerfela-traditionen - slåtter.

www.laudeillustre.net

Entré: 120 kr, sjukskrivna, arbetslösa, barn och ungdom fri entré