Mizgin trio Kulturverket Söndag 6 september kl 16

”Stark traditionell och nyskapad världsmusik på kurdisk botten”

Mizgin, saz och sång
Anders Honoré, saxofon
Ahmad Mirwais Fedai, tabla

Mizgins intensitet och starka närvaro och uttryck i sång och spel matchas av hennes otroliga liv. Hennes utgångspunkt är den kurdiska musiken. Anders, dansk med franskt ursprung har jazz och rockbakgrund, medan Mirweis musikaliska rötter finns på den indiska kontinenten och Afghanistan. Resultatet är en innovativ, virtuos, samspelt och organiskt mångfacetterad musik som avspeglar livet i en globaliserad värld, berättar om glädje, gemenskap, ensamhet, överraskning, utanförskap, längtan, kärlek. Ett fascinerande musikaliskt universum!

Mizgin har även framträtt med stora ensembler, som solist med bl a Danska radions Symfoniorkester. Anders Honoré har nominerats som bäste kompositör och arrangör i världsmusik i Danmark. Ahmad Mirwais Fedai, en framstående ung tablaspelare uppvuxen i en afghansk musikerfamilj, spelar i olika sammanhang och har också startat en musikskola för tablaspelare i Köpenhamn.
Tillsammans har Mizgin trio gjort sitt avtryck på europeiska världsmusiklivet i olika internationella sammanhang samt framträtt i tv i olika länder.

Läs mer om Mizgins enastående liv och kraft för att ta sig ur en hopplös situation som rullstolsbunden kvinna i ett samhälle där både kvinnlighet och rörelsehinder omöjliggör ett värdigt liv. Hennes liv är ett inlägg i debatten om mänskliga rättigheter eller som hon hon sagt: "I couldn't breathe, nor can the young Kurdish women of today”. Idag har hon hunnit få Den danska Statens Kunstfonds stora arbetsstipendium två gånger samt ett flertal priser.

För mer info: mizgin.dk

Biljettpris för icke-medlemmar 200 kr, för medlemmar 100 kr,
medlemsavgift 2015 100 kr, stud fri entré