Onsdag den 27 mars kl 18 årsmöte

På Kulturverket i Onsjö Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 24 mars.
Skicka gärna mail till kulturverket@kulturverket.se