Kära publik och föreningsmedlemmar!


Missa inte den klassiska rundresan i kammarmusikens värld med Granmo Consort på söndag

den 25 september klockan 16!


Duon har varit verksam i det traditionella navet för klassisk musik, d v s

Wien, i tio år innan de flyttade till Göteborg och där berikar kultur- och

musiklivet i trakten med egna konserter, pedagogiskt arbete och

festivalarrangemang. Det blir en fest för öronen!


Jag tar tillfället i akt att på detta sätt ta med er i de diskussioner som förs

bland aktörer i kultur- och musikliv.

Pandemins effekter på kultur- och musikliv

Efter samtal med höjdare i branschen vill jag förmedla till er något som är

intressant. Pandemin har påverkat allt möjligt. Även konsertbesökares

beteende i hela Sverige.

Inte nog med att all publik inte hittat tillbaka till konsertarenor, utan man

planerar med kortare varsel, d v s bokar sent eller inte alls. Personligen passar det mig bra att kunna

spontant gå på en konsert utan att boka långt i förväg. Så jag har stor förståelse

för att vi lever lite mer spontant. Men för arrangörer är det en komplikation.

Man frågar sig: Har vi inte nått ut med information? Hur många stolar ska

sättas fram? Behöver vi möblera om? Vilka kommer, är det någon av dem vi

måste placera lite speciellt av hälsoskäl? Hur mycket hjälp behövs? Hur

många kakor skall bakas? Frågan är hur många dagar innan är rimligt att man bokar? Vad tycker ni kära publik?


Kommunikationskanaler

Ett annat intressant problem är hur vi kommunicerar med varandra. För

trettio år sedan var det post och annons i tidning som gällde. Sedan kom

mejl och hemsidor. Nu är det Facebook, instagram…jag kan inte räkna dem

alla:) Unga läser inte ens sina mejl! Detta har skapat en skiljelinje mellan

unga och gamla. Hur ska vi kunna överbrygga gapet mellan dessa?


Biljetter

I länder som Irak, Syrien och säkert flera i området är publiken van vid att inte

betala för att höra livemusik. Musikerna får en lön så de kan ägna sig det de

är bäst på, att spela istället för att administrera. Idag i Sverige driver musiker egen firma. Jag har sägas att biljettpriser bör höjas för att visa

respekt för musikers arbete. Som arrangör vill jag ha så låga priser som

möjligt för att inkludera dem som är sämre lottade. Hur ska en pensionär med

garantipension, en sjukpensionär, en sjukskriven, en kulturarbetare, en

arbetslös, en nyanländ, en studerande kunna köpa biljetter till allt? Om man

fattar intresse på en konsert vill man gärna gå på fler. Eller är det bättre att

skaffa sig en annan gratishobby?

Vi ser att alla andra tvingats höja sina biljettpriser och känner oss tvungna att

följa efter. Föreningen behöver sina medlemmar för att kunna söka bidrag till

gager mm, så ett förslag är:

100 kr för medlemsskap och 150 kr för entré. De som hjälper till praktiskt

får fribiljett, en möjlighet för den ekonomiskt utsatte som orkar att delta på konserten. Konserterna på Andersberg är alltid gratis enligt politiskt beslut.


Jag vill gärna höra era synpunkter och ha en dialog på varför och hur vi ska

tänka vad gäller bokningar, kommunikationskanaler och biljettpriser.


Fortsätt gärna med tips om musik som vi försöker tillgodose i sinom tid. Vi har

haft fados, Jakob Koranyi, Lelo Nika m fl på era

förslag, nästa år blir det bl a Erik Rydvall som ett publikförslag! Kom gärna med idéer! 


Kajsa Bacos