Årsmöte den 24 mars kl 10.30-12.00

Digitalt årsmöte på Kulturverket i Onsjö 
Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 20 mars.
Skicka gärna mail till kulturverket@kulturverket.se