Fredag d 27 mars kl 17:30 årsmöte

På Kulturverket i Onsjö 


Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 24 mars.
Skicka gärna mail till kulturverket@kulturverket.se