Extra årsmöte söndagen 3 oktober kl 15.00 på Kulturverket

Ärende: ny kassör skall väljas

Anmälan till kajsa.bacos@gmail.com 

Vi har känsliga medlemmar och därför bör alla vara dubbelvaccinerade