NYHET!

ALL VÄRLDENS DANS

Under hösten 2023 hoppas Kulturverket sjösätta ett pilotprojekt. Vi arbetar på att hitta en form som inkluderar alla oavsett, skicklighet, ålder, etnicitet etc som har lust att prova på att dansa olika länders danser till inspelad musik. Vi kommer be personer visa steg, men det går också att dansa fritt. Syftet är att vi ska ha roligt och få tillfälle att röra oss till härlig musik. Festlokalen på Andersberg fungerar bra och är lättillgänglig. Fritt inträde!

Den som vill dansa bort bekymmer, sorger och besvär är välkommen att mejla intresse, tips, frågor till kajsa.bacos@gmail.com